Ogłoszenia duszpasterskie 24 04

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 24 KWIETNIA 2022 r. Dziś niedziela Miłosierdzia. Pragniemy w miłosierdziu bożym zanurzać świat cały i polecać wszystkich grzeszników. Dzięki objawieniom siostry Faustyny Kowalskiej dowiadujemy się, że życzeniem Pana Jezusa jest, aby święto Miłosierdzia Bożego obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy…