HISTORIA NASZEGO KOŚCIOŁA

Kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Łodzi – położony jest w dzielnicy Górna na rogu ulic Rzgowskiej i św. Wojciecha.

Początki kościoła we wsi Chojny łączą się ze szlacheckim rodem Chojeńskich. W roku 1491 Stanisław Chojeński herbu Jastrzębiec wybudował w Chojnach Dużych pierwszy kościół. Jak podają niektóre źródła tę świątynię rozebrano i na przełomie XVII i XVIII wieku na jej miejscu wzniesiono nową budowlę. Liczni badacze przyjmują, że pierwszy chojeński kościół służył wiernym jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. U schyłku XIX wieku mieszkańcy rozpoczęli starania mające na celu utworzenie w Chojnach parafii. W wyniku tych zabiegów 12 sierpnia 1901 roku abp warszawski Wincenty Chościak Popiel ustanowił w Chojnach parafię pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika.
Zaledwie kilka lat później parafia znalazła się w granicach Łodzi. Wzrost liczby wiernych nowo utworzonej parafii sprawił, iż zapadła decyzja o wybudowaniu murowanej świątyni. Prace rozpoczęto w roku 1902 według projektu warszawskiego architekta Józefa Dziekońskiego. Budowę głównej części świątyni ukończono w roku 1924. Nowy kościół poświęcił w roku 1928 ówczesny ordynariusz diecezji łódzkiej, bp Wincenty Tymieniecki. Wznoszenie dwóch kościelnych wież, wzorowanych na wieżach kościoła Mariackiego w Krakowie, trwało do roku 1938. W ołtarzu głównym nowej świątyni został umieszczony obraz Matki Bożej Pocieszenia, przeniesiony z głównego ołtarza dawnego kościoła.

Kościół jest murowany, trzynawowy z dość szerokim transeptem. W końcach transeptu znajdują się kaplice. Dach na nawie głównej jest wysoki i bardzo spadzisty, natomiast na nawach bocznych nachylenie dachu jest mniejsze.
Świątynia posiada dwie, nierównej wysokości wieże, wzorowane przez autora projektu na Kościele Mariackim w Krakowie. Zaprojektowane zostały przez Wiesława Kononowicza, a ich budowę ukończono w 1938 r. Wnętrze ma charakter głównie neogotycki. Najcenniejszym obiektem jest obraz Matki Boskiej Chojeńskiej – namalowany na modrzewiowej desce w latach 1600-1620. Z uwagi na ten obraz kościół św. Wojciecha znalazł się w rejestrze Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

1 lipca 1998 roku proboszczem parafii mianowany został ks. kan. dr Jan Jachym. Wśród licznych inwestycji podjętych przez Księdza Proboszcza należy wymienić pokrycie blachą miedzianą dachu kościoła i wymianę więźby dachowej, przebudowę prezbiterium zgodnie z wymaganiami liturgicznymi. Miasto sfinansowało iluminację świątyni w godzinach wieczornych. Od 1 września 2008 roku przy kościele istnieje przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego, do którego uczęszcza ponad trzydziestka dzieci. Przedszkolakami opiekują się Siostry Służebniczki, które mają przy kościele swój dom zakonny. Dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach z rytmiki, logopedii, a w przyszłości planowane są zajęcia z języków obcych. W bliskim sąsiedztwie kościoła przy ul. św. Wojciecha 3 położony jest Dom Księży Emerytów. Jego mieszkańcy chętnie służą swą pomocą w parafii.

1 lipca 2015 roku proboszczem parafii mianowany został ks. mgr Mariusz Szcześniak.

PARAFIA INFORMACJE

SPOWIEDŹ
Spowiedź
• Podczas każdej Mszy św. w tygodniu oraz w niedzielę.
• W I piątek miesiąca od godz. 16.3o.
Warunki dobrej spowiedzi
• Rachunek sumienia
• Żal za grzechy
• Mocne postanowienie poprawy
• Szczera spowiedź
• Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
Więcej

MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę i święta:
• 6:30 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej GODZINKI
• 8:00 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej WYPOMINKI
• 9:30 - dla młodzieży
• 11:00 - dla dzieci
12:30 - suma za parafian (chrzty)
• 18:00 - dla ogółu wiernych
W dni powszednie:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 11.00 Msza święta połączona z nowenną do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia.
W soboty:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna jest:
• codziennie rano od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 - 11.00 i po południu od godz. 16.00 - 17.30
• w soboty tylko od 9.00 - 11.00
• W niedziele i święta kancelaria nieczynna.
• tel: 042 646-76-85

GALERIA

SANKTUARIUM

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia zwanej Chojeńską od kilku już wieków otaczany jest czcią przez wiernych. Świadectwem kultu są ofiarowywane wota – te najstarsze pochodzą już z XVII wieku. Więcej

POZOSTAŁE INFORMACJE

W NASZEJ ARCHIDIECEZJI
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej Archidiecezji Łódzkiej Więcej o Archidiecezji Łódzkiej
AKTUALNOŚCI
Zobacz co dzieje się w naszej parafii Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Jeśli chciałbyś sprawdzić nasze ostatnie ogłoszenia zapraszamy Więcej
BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany w maju uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się do kancelarii parafialnej. Więcej