Urząd Marszałkowski w Łodzi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: „Łódź, Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika (1902-1924), wykonanie remontu instalacji odgromowej kościoła parafialnego.”

Projekt ubiega się o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

  

Termin składania ofert: 2 maja 2019 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 2 maja 2019 r. godz. 9.30

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (DZ.U. 1964 nr 16. Poz. 93 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Dokumenty dotyczące zapytania do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik zapytania ofertowego

Pobierz plik załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Pobierz plik załącznika nr 2 – wzór oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Pobierz plik załącznika nr 3 – wzór wykazu robót budowlanych

Pobierz plik załącznika nr 4 – formularz oferty

Pobierz plik załącznika nr 5 – wzór umowy

Pobierz plik załącznika nr 6 – oświadczenie o danych osobowych

PARAFIA INFORMACJE

SPOWIEDŹ
Spowiedź
• Podczas każdej Mszy św. w tygodniu oraz w niedzielę.
• W I piątek miesiąca od godz. 16.3o.
Warunki dobrej spowiedzi
• Rachunek sumienia
• Żal za grzechy
• Mocne postanowienie poprawy
• Szczera spowiedź
• Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
Więcej

MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę i święta:
• 6:30 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej GODZINKI
• 8:00 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej WYPOMINKI
• 9:30 - dla młodzieży
• 11:00 - dla dzieci
12:30 - suma za parafian (chrzty)
• 18:00 - dla ogółu wiernych
W dni powszednie:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 11.00 Msza święta połączona z nowenną do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia.
W soboty:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna jest:
• codziennie rano od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 - 11.00 i po południu od godz. 16.00 - 17.30
• w soboty tylko od 9.00 - 11.00
• W niedziele i święta kancelaria nieczynna.
• tel: 042 646-76-85

GALERIA

SANKTUARIUM

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia zwanej Chojeńską od kilku już wieków otaczany jest czcią przez wiernych. Świadectwem kultu są ofiarowywane wota – te najstarsze pochodzą już z XVII wieku. Więcej

POZOSTAŁE INFORMACJE

W NASZEJ ARCHIDIECEZJI
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej Archidiecezji Łódzkiej Więcej o Archidiecezji Łódzkiej
AKTUALNOŚCI
Zobacz co dzieje się w naszej parafii Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Jeśli chciałbyś sprawdzić nasze ostatnie ogłoszenia zapraszamy Więcej
BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany w maju uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się do kancelarii parafialnej. Więcej