Ogłoszenia duszpasterskie 15 05

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15 MAJA 2022 r. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych codziennie o godz. 17.30. W poniedziałek będziemy gościli na nabożeństwie majowym kleryków roku propedeutycznego w raz z naszym klerykiem Michałem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W środę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. W najbliższą sobotę o godz. 11.00…