BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

 

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia;
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie);
  • prowadził życie zgodne z wiarą;
  • może być to ojciec lub matka bierzmowanego;

 

Przygotowanie do bierzmowania w roku 2019/2020

klasy VII, VIII i ponadpodstawowe

 

Terminy spotkań

 

ks. Artur

– 17 września 2019 godz. 18.30 spotkanie dla kandydatów i rodziców;
– maj 2020 (termin zostanie podany) godz. 18.30 spotkanie dla kandydatów i rodziców; 

 

Ola

– 12 października 2019 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

– 9 listopada 2019 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

– 7 grudnia 2019 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

– 11 stycznia 2020 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

– 1 lub 8 lutego 2020 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00; 

– 29 lutego 2020 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

– 14 marzec 2020 kl. VIII – godz. 17.00; kl. I liceum – godz. 16.00;

 

 Justyna

– 19 października 2019 godz. 10.00;

– 16 listopada 2019 godz. 10.00;

– 14 grudnia 2019 godz. 10.00;

11 stycznia 2020 godz. 10.00;

– 8 lutego 2020 godz. 10.00;

– 14 marca 2020 godz. 10.00;

– 18 kwietnia 2020 godz. 10.00;

– 16 maja 2020 godz. 10.00;

– 20 czerwca 2020 godz. 10.00;

 

Kacper

– 29 września 2019 godz. 9.30 Msza święta i spotkanie;

– 27 października 2019 godz. 9.30 msza święta i spotkanie;

– 10 listopada 2019 godz. 9.30 Msza święta i spotkanie;

– 8 grudnia 2019 godz. 9.30 Msza święta i spotkanie;

– 14 grudnia 2019 spotkanie opłatkowe godz. 19.00;

– styczeń 2020 – spotkania nie ma;

– 2 lutego 2020 godz. 9.30 Msza święta i spotkanie;

– 15 marca 2020 godz. 9.30 Msza ;święta i spotkanie; 

– 19 kwietnia 2020 godz. 9.30 Msza święta i spotkanie; 

 

Inne:

21 marca 2020 – wyjazd na dzień skupienia do Porszewic, dla kandydatów przystępujących w maju 2020 r. do sakramentu bierzmowania;

– maj 2020 (termin zostanie podany) – próba liturgiczna w kościele;

– maj 2020 (dzień zastanie podany po uzgodnieniu z Ks. Biskupem) – BIERZMOWANIE

 

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!

i jest warunkiem dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

PARAFIA INFORMACJE

SPOWIEDŹ
Spowiedź
• Podczas każdej Mszy św. w tygodniu oraz w niedzielę.
• W I piątek miesiąca od godz. 16.3o.
Warunki dobrej spowiedzi
• Rachunek sumienia
• Żal za grzechy
• Mocne postanowienie poprawy
• Szczera spowiedź
• Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
Więcej

MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę i święta:
• 6:30 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej GODZINKI
• 8:00 - dla ogółu wiernych, po Mszy świętej WYPOMINKI
• 9:30 - dla młodzieży
• 11:00 - dla dzieci
12:30 - suma za parafian (chrzty)
• 18:00 - dla ogółu wiernych
W dni powszednie:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 11.00 Msza święta połączona z nowenną do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia.
W soboty:
• 6:30
• 8:00
• 17:00
• 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA
Kancelaria parafialna czynna jest:
• codziennie rano od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 - 11.00 i po południu od godz. 16.00 - 17.30
• w soboty tylko od 9.00 - 11.00
• W niedziele i święta kancelaria nieczynna.
• tel: 042 646-76-85

GALERIA

SANKTUARIUM

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia zwanej Chojeńską od kilku już wieków otaczany jest czcią przez wiernych. Świadectwem kultu są ofiarowywane wota – te najstarsze pochodzą już z XVII wieku. Więcej

POZOSTAŁE INFORMACJE

W NASZEJ ARCHIDIECEZJI
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej Archidiecezji Łódzkiej Więcej o Archidiecezji Łódzkiej
AKTUALNOŚCI
Zobacz co dzieje się w naszej parafii Więcej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Jeśli chciałbyś sprawdzić nasze ostatnie ogłoszenia zapraszamy Więcej
BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany w maju uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się do kancelarii parafialnej. Więcej